سروده ها

سروده ها (9)

چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 02:53

حرارت نفس

چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 07:19

شهر بم

چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 11:42

زخم های خسته

چهارشنبه, 07 بهمن 1394 ساعت 10:30

سرم به نیزه ی فریاد می شود روزی!

چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 22:44

تقدیم به حضرت موعود

چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 22:43

برای کوچک ترین سرباز عاشورا

چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 22:40

سوغات سفر به همین حوالی این غزل شد

چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 22:38

تقدیم به کسی که مثل هیچ کسی نیست!

چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 22:36

سرآغاز سرودنم با این غزل شروع شد!