پنج شنبه, 28 آبان 1394 ساعت 08:02

شب اول محرم سال 1394

 

گزیده ی سخنرانی شب اول محرم:

موضوع مورد بحث:

شب اول شب غربت است؛ شب مسلم غریب که یکباره بعد از نماز مغرب و عشاء نگاه کرد از هجده هزار رفیق نارفیقی که صف بسته بودند برای یاری او هیچ کس باقی نمانده است

مسلم به خویش آمد که انگار وقتی کنار امام زمانت نباشی غریبی حتی اگر دور و بر تو هزاران نفر حلقه زده باشند...

این حس که وقتی امام زمانت کنارت نیست بی کسی حسی است که با داستان مسلم و کوفیان باورش خواهی کرد که اوست که تنها تو را برای مطامع خود نمیخواهد...

شب اول محرم با دل به دل مسلم باید داد و به این حس رسید که بی همگان به سر شود بی او سر نمی شود...

 

گزیده سخنرانی شب اول محرم سال 1394 :

 

DownloadNamePlaySize Length
downloadZ0000045
(My Recording)

8.6 MB9:23 min
e

سخنرانی کامل شب اول محرم سال 1394 :

 

DownloadNamePlaySize Length
e